zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Aktualny numer

SPIS TREŚCI

Z notatek Redaktora Naczelnego...........................................................s. 5

ARTYKUŁY

S. Banasiak, Eleusis - doświadczenie niewypowiadalnego..............................s. 7
D. Machaj, Udział barbarzyńców w wojnie peloponeskiej...............s. 13
M. Waszkiewicz, Strategia misyjna papieża Grzegorza Wielkiego w świetle listów do króla Kentu Aethelberta i opata Mellitusa ...........................................................s. 38
A. Laskowska, Trzy oblicza króla Alfreda w Vita Aelfredi Assera ..............................................s. 60

M. Sałański, Latrunculi - rycerze czy rabusie? Przyczynek do chrakterystyki pewnej grypy społecznej w krzyżackich Prusach (w świetle kroniki Piotra z Dusburga) ......................................................................s. 90
M. Sas, Świat postrzegany z perspektywy miraculum. Analiza kochawińskich zapisek o cudach...................................................................................... s. 108
M. Staniszewski, Nieproszony gość w sypialni (zdobycie Memphis 21 VIII 1864 r.)...............................................................................s. 138
T. Panecki, Polonia we Francji okresu międzywojennego...............s. 157
J. Józefiak, Usymbolicznienie i uprzedmiotowienie śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w świetle prasy..s. 168

PROJEKT TRANSLATORSKI

Akta ugody kiejdańskiej (przeł. i oprac. W. Gąsowski, M. Gochna, M. Kamińska, J. Kosiec, J. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kryński, G. Kurek, E. Łuczyńska, J. Sowa, Ł. Szymański, K. Żojdź)..............s. 183

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

A. Briggs, P. Burke "Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu", Wydawnictwo Naukowe PWN, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2010, ss. 472 - Anna Krześniak..............................................................................s. 193
A. Majewski, Sprawozdanie z objazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków na Podkarpacie..........................................................................s. 196
M. Mizgalska, Sprawozdanie z IV Warszawskiej Konferencji Młodych Naukowców Judaistów (14 - 16 czerwca 2011) ............. s. 201

INNE

K. Żojdź, Instrukcja redakcyjna "Teki Historyka" ..........................s. 204
drukuj PDF